Onderzoek aanvragen

Voorwaarden

Een plaatsonderzoek gebeurt enkel op vraag van een magistraat en steeds in samenwerking met het gerechtelijk labo (LTWP) en eventueel andere deskundigen.

Situaties

Een plaatsonderzoek wordt standaard uitgevoerd bij een uitwendige lijkschouwing.

Ook in andere situaties biedt een plaatsonderzoek vaak waardevolle aanwijzingen, zoals bij:

  • Steekpartijen
  • Schietincidenten

Verloop

Een forensisch plaatsonderzoek krijgt altijd zo veel mogelijk prioriteit.

Hierbij wordt bijzondere aandacht geschonken aan elementen die belangrijk zijn bij de interpretatie van de medicolegale bevindingen:

  • Bloedsporenpatronen
  • Mogelijke daadvoorwerpen
  • Tekens van verwardheid of middelenmisbruik
  • Geneesmiddelengebruik
  • Andere: bv. CO-bronnen (kachel, boiler, ...)

Resultaat

De opdrachtgevende magistraat wordt na het onderzoek mondeling op de hoogte gebracht van de medicolegale bevindingen. Nadien wordt een gemotiveerd schriftelijk verslag opgesteld.

Onderzoek aanvragen