Vragen over uw ziekenhuisfactuur?

Contacteer medische administratie.

Over financiële dienst

De financiële dienst voert de boekhouding voor UZ Leuven en de geaffilieerde vzw’s en nv’s en rapporteert intern (tot op het niveau van het bestuurscomité) en extern (aan de bevoegde overheidsdiensten). De dienst is, naast de klassieke interne controles, onderworpen aan de wet op de ziekenhuizen (inclusief de regels met betrekking tot de ziekenhuisboekhouding) en de controle door erkende bedrijfsrevisoren.

De financiële dienst omvat vier afdelingen:

  • Algemene boekhouding
  • Kas- en debiteurenbeheer
  • Kredietbeheer/facturatie
  • Financiële coördinatie Clinical Trial Center (CTC).

In grote lijnen zijn de algemene doelstellingen van de financiële dienst:

  1. Het voeren van een volledige en correcte boekhouding voor de ziekenhuizen en de geaffilieerde vzw’s en nv's. Dit betekent alle financiële verwerkingen, gaande van de basisregistratie tot en
    met de rapportering van de cijfers. Ook de boekhouding van debiteuren (vorderingen op bvb. perifere stagemeesters en andere derden, …) en crediteuren (schulden aan derden) is geïntegreerd binnen deze afdeling.
  2. Een correcte en tijdige rapportering van alle financiële, en daarmee verband houdende, gegevens, intern (tot op het niveau van directie en bestuur) en aan de bevoegde overheidsdiensten.
  3. Het optimale beheer van alle financiële middelen van UZ Leuven/KU Leuven

Bekijk het organigram (pdf).