Omgevingsfactoren en levensstijl: invloed op vruchtbaarheid

Roken, alcohol, over- en ondergewicht, geneesmiddelen en pesticiden en chemicaliën hebben een negatief effect op de vruchtbaarheid.

Roken

Roken is schadelijk voor de vruchtbaarheid van vrouwen en verhoogt het risico op een miskraam, vroeggeboorte, laag geboortegewicht en wiegendood. Het effect van roken op de mannelijke vruchtbaarheid is minder duidelijk. Volgens sommige onderzoekers takelt het zaad van rokers opvallend sneller af dan het zaad van niet-rokers.

Alcohol

Alcoholmisbruik heeft eveneens een schadelijk effect op de vruchtbaarheid en op de ontwikkeling van de vrucht in de baarmoeder. Bij mannen kan zwaar alcoholgebruik de zaadproductie erg verstoren. Koppels die problemen hebben om kinderen te krijgen doen er naar alle waarschijnlijkheid goed aan om het alcoholgebruik te beperken tijdens de periode van kinderwens. De vrouw wordt geadviseerd volledig te stoppen tijdens de zwangerschap.

Gewicht

Ook het lichaamsgewicht lijkt een rol te spelen. Vrouwen met een normaal lichaamsgewicht worden gemiddeld sneller zwanger dan vrouwen met een te hoog of te laag gewicht. Bij mannen blijkt overgewicht ook effect te hebben op de vruchtbaarheid. Bovendien kan zwaarlijvigheid bij mannen een probleem vormen tijdens het vrijen.

Er zijn geen aanwijzingen dat speciale diëten een duidelijke invloed hebben op de vruchtbaarheid. Een goed gevarieerde, evenwichtige voeding is aangeraden voor iedereen, en zeker ook voor vrouwen met kinderwens.

Geneesmiddelen

Bepaalde geneesmiddelen kunnen de vruchtbaarheid tijdelijk of blijvend in het gedrang brengen. Dat geldt zowel voor mannen als vrouwen. Bijzondere aandacht verdienen chemotherapie en bestraling (radiotherapie) bij de behandeling van kanker. Beide therapieën kunnen leiden tot definitieve steriliteit. Terwijl jonge mannen een voorraad zaadcellen kunnen laten invriezen vóór aanvang van de therapie is er voor vrouwen momenteel geen ideale oplossing. Wel gebeurt intensief onderzoek op dat vlak.

Pesticiden en chemicaliën

Een aantal pesticiden en chemicaliën lijkt bij frequent contact (bijvoorbeeld bij een beroepsmatige blootstelling) de zaadproductie aan te tasten.

Afspraken

Fertiliteitscentrum
Laatste aanpassing: 13 oktober 2020