Fertiliteitscentrum - toestemmingsformulieren

Ontdooiing van ingevroren materiaal

Volgens de Belgische Wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten is het noodzakelijk dat er een toestemmingsformulier ondertekend wordt door beide partners vooraleer ingevroren materiaal (embryo's/zaadcellen) ontdooid wordt.

U kan pas starten met een behandelingscyclus waarin ingevroren materiaal ontdooid moet worden wanneer het Leuvens universitair fertiliteitscentrum in het bezit is van een volledig ingevuld en door beide partners ondertekend formulier. Dit formulier moet voor de start van iedere ontdooicyclus ondertekend worden.

Onder ontdooicyclus wordt begrepen: iedere ontdooicyclus van ingevroren embryo's met het oog op een embryotransfer, én ook iedere ontdooicyclus van ingevroren zaadcellen van de partner of van een anonieme donor voor een behandelingscyclus met het oog op intra-uteriene inseminatie (IUI) / in-vitro fertilisatie (IVF) / intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI).

Laatste aanpassing: 24 januari 2020