Het doel van het Leuvens Fertiliteitscentrum is om hoog-kwalitatieve zorg op academisch niveau aan te bieden aan alle patiënten die hiervoor in aanmerking komen. Om deze zorg te kunnen aanbieden op een plaats die zich zo dicht mogelijk bevindt bij de plaats waar de patiënten wonen of werken, heeft het LUFC een netwerk reproductieve geneeskunde uitgebouwd, met een Leuvense hoofdcampus, een regionale campus te Diest, een Brusselse campus (St Jansziekenhuis) en sterk uitgebouwde samenwerkingen met andere centra voor reproductieve geneeskunde (A-centra) in Antwerpen (Sint Augustinusziekenhuis) en in Bonheiden (Imeldaziekenhuis). Daarnaast heeft het LUFC ook specifieke samenwerkingsakkoorden met regionale centra in Turnhout, Mol, Geel, Mechelen,... met vele gynaecologen in België en in het buitenland. Als Center of Excellence geselecteerd door het UZLeuven neemt het LUFC ook deel aan Healthcare Belgium.

Leuvens Universitair Fertiliteitscentrum

Het Leuvens Universitair Fertiliteitscentrum heeft een hoofdcampus in UZ Gasthuisberg, een regionale campus in AZ Diest, en een Brusselse campus in het St Jansziekenhuis in Brussel.

De hoofdcampus van het Leuvens Universitair Fertiliteitscentrum bevindt zich in het UZ Gasthuisberg te Leuven. Hier vinden alle laboprocedures plaats (IVF, ICSI, embryobiopsies voor PGD, PGD procedures, cryopreservatie van embryo's, eicellen, eierstokken en zaadcellen). Tevens worden de zwaardere chirurgische interventies, en zeker de zware endometriosechirurgie hier uitgevoerd. In deze campus gebeurt ook de coördinatie, het wetenschappelijk onderzoek en het onderwijs in de reproductieve geneeskunde en chirurgie. Alle personeel van het LUFC is vlot drietalig (NL, F, E) en sommige personeelsleden kennen ook vlot Duits, Italiaans of Spaans.

De campus van het LUFC in Diest staat onder leiding van een staflid van het LUFC dat ook in de hoofdcampus op UZ Gasthuisberg werkzaam is. Verder bestaat er een gemeenschappelijk elektronisch dossier voor alle LUFC patiënten, of ze nu in campus Diest of in campus Gasthuisberg worden behandeld. In AZ Diest gebeurt de diagnostische fase en de indicatiestelling voor fertiliteitsbehandeling in nauw overleg met UZ Gasthuisberg. De verantwoordelijke gynaecoloog van de campus Diest is verantwoordelijk voor de hormonale stimulatie en voor intrauteriene inseminaties in het kader van behandelingen met medisch begeleide bevruchting. Patiënten komen naar het LUFC in UZ Gasthuisberg voor eicelaspiratie, IVF of ICSI, embryotransfer of eventuele andere fertiliteitsbehandeling. Nazorg en follow-up gebeuren vervolgens weer in het regionale centrum.

De Brusselse campus van het LUFC in het St Jansziekenhuis in Brussel staat onder leiding van een gynaecoloog die toegelaten geneesheer is in de hoofdcampus van het LUFC in UZ Gasthuisberg. Er is een gemeenschappelijk elektronisch dossier voor alle LUFC patiënten, of ze nu in campus Brussel (St Jan) of in campus Gasthuisberg worden behandeld. In de Brusselse campus gebeurt de diagnostische fase en de indicatiestelling voor fertiliteitsbehandeling in nauw overleg met UZ Gasthuisberg. De verantwoordelijke gynaecoloog van de Brusselse campus van het LUFC is verantwoordelijk voor de hormonale stimulatie en intrauteriene inseminaties in het kader van behandelingen met medisch begeleide bevruchting. De verantwoordelijke gynaecoloog van de Brusselse campus komt ook in de mate van het mogelijke naar de UZ Gasthuisberg campus van het LUFC om zelf bij de patiënten de eicelaspiratie, IVF of ICSI, embryotransfer of eventuele andere fertiliteitsbehandelingen uit te voeren als toegelaten geneesheer. Nazorg en follow-up gebeuren vervolgens weer in de Brusselse campus van het LUFC.

Samenwerking met A-centra en B-centra

De samenwerking met de A-centra is wettelijk geregeld. Alle taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het A-centrum en van het LUFC (B-centrum) zijn vastgelegd in een overeenkomst die vijf jaar geldig is. Eventuele aanvullende en/of afwijkende afspraken zijn eveneens contractueel vastgelegd. Concreet is er een samenwerking met volgende A-centra:

  • St. Augustinus Ziekenhuis Antwerpen
    Klinisch embryologen van het LUFC verzorgen de labo-activiteiten in het St. Augustinus Ziekenhuis. Deze medewerkers doen alle eicelaspiraties en zijn verantwoordelijk voor het transport van alle eicellen en zaadcellen naar het LUFC. De verdere behandeling wordt uitgevoerd in het fertiliteitslabo van het LUFC. De embryotransfer wordt in het LUFC uitgevoerd door een gynaecoloog van St. Augustinus Ziekenhuis (dr. L. Segal, prof. dr. P. De Loecker, dr. L. Meeuwis).

  • Sint Imelda Ziekenhuis, Bonheiden
    Dit ziekenhuis bevindt zich op ongeveer 15-20 km van Leuven en maakt deel uit van het ziekenhuisnetwerk UZ Leuven. De verantwoordelijke gynaecologen, dr. Sofie Pelckmans en dr. Jan Bosteels, verrichten alle vruchtbaarheidsonderzoeken zelf, en stellen indien nodig hun dossiers voor op de multidisciplinaire stafvergadering van het LUFC. De echo's, bloednames tijdens de hormonale stimulatie en de eicelaspiratie vinden plaats in het Imelda ziekenhuis Bonheiden. De verdere behandeling wordt uitgevoerd in het fertililteitslabo van het LUFC. De embryotransfer wordt in het LUFC uitgevoerd door dr. Pelckmans of een van de gynaecologen van het LUFC.

Samenwerking met regionale centra

Verder werkt het LUFC ook samen met een aantal regionale centra. In deze regionale centra gebeurt de diagnostische fase en de indicatiestelling na overleg tussen de specialisten van het regionale centrum en het LUFC. Daarnaast is de medische staf van het regionale centrum verantwoordelijk voor de hormonale stimulatie. Patiënten komen naar het LUFC voor eicelaspiratie, IVF, embryotransfer of eventuele andere fertiliteitsbehandeling. Nazorg en follow-up gebeuren vervolgens weer in het regionale centrum.

Regionale centra:

  • AZ Diest, Diest
  • Kliniek St Jan, Brussel
  • AZ Turnhout, Turnhout

Samenwerking met gynaecologen uit perifere ziekenhuizen.

Tot slot neemt een aantal gynaecologen uit perifere ziekenhuizen gedurende de behandeling in het LUFC zelf de verantwoordelijkheid voor de monitoring van de patiënt en voor de eerstelijnsfollow-up. Zij maken de echo's, prikken bloed en verzorgen de follow-up na de embryotransfer door het LUFC. Hun onderzoeksresultaten en gegevens bezorgen ze per fax aan het LUFC. Dat dient te gebeuren vóór 15 uur op de afgesproken dagen. Het verpleegkundig team maakt de planning en legt ze vast via computer. Een verpleegkundige kijkt dagelijks of alle te ontvangen gegevens ontvangen zijn. Indien niet neemt de verpleegkundige contact op met de betreffende gynaecoloog.

Samenwerkende gynaecologen LUFC

Het LUFC werkt samen met gynaecologen uit alle Belgische provincies en in het buitenland en is altijd bereid ook met uw gynaecoloog contact op te nemen.

Internationale samenwerking

Opleiding van 'International research fellows' aan het LUFC

We ontvangen regelmatig internationale specialisten in opleiding.
Hier vind je een overzicht van fellows die we al mochten verwelkomen (pdf).