De zwangerschapskans per embryotransfer bedraagt in het LUFC sedert 1999 ongeveer 33% per cyclus (36% bij vrouwen jonger dan 36 jaar). De kans op levendgeboorte per cyclus is gemiddeld iets lager omdat er na het begin van de zwangerschap nog in 10 tot 15% van de gevallen een miskraam of buitenbaarmoederlijke zwangerschap optreedt. De slaagkansen van deze behandelingen dalen met de leeftijd van de vrouw, met name vanaf 38 jaar en in sterke mate vanaf 40 jaar. Zeer weinig mensen worden nog succesvol zwanger na 42 jaar, mede door de zeer hoge kans op miskraam. Daarom wordt in het LUFC geen behandeling met IVF, ICSI of IUI meer uitgevoerd vanaf de leeftijd van 43 jaar.