Er zijn aanwijzingen dat het zikavirus opgelopen tijdens de zwangerschap mogelijk een verhoogde kans geeft op afwijkingen bij het ongeboren kind. Dit wordt op dit moment onderzocht. Breng ons op de hoogte als u risico loopt op besmetting.

Risico op besmetting

Breng de arts of vroedvrouw op de hoogte als u de voorbije 6 maanden risico liep op een besmetting met het zikavirus of als u zikakoorts hebt gehad.

U loopt risico op een besmetting als u de voorbije 6 maanden in zika-risicogebied verbleef. Ook als u seksueel contact hebt gehad met iemand met het zikavirus of met iemand die in zika-risicogebied verbleef, loopt u risico op besmetting.

Meer informatie over risicogebieden vindt u op de website van European Centre for Disease Prevention and Control.