Na een uitgebreid gesprek en een algemeen lichamelijk onderzoek, volgt een oriënterend gynaecologisch onderzoek om een eerste zicht te krijgen op de vruchtbaarheidsproblematiek.

Deze onderzoeken zijn nodig om stapsgewijs op zoek te gaan naar mogelijke oorzaken van verminderde vruchtbaarheid. Hierbij wordt uw bloed, baarmoeder(slijmvlies), baarmoederhals(slijmvlies), eileiders en/of buikholte gecontroleerd.