Eiceldonor worden

Er is nog altijd een tekort aan eiceldonoren. Het fertiliteitscentrum is altijd op zoek naar nieuwe eiceldonoren.

Eiceldonatie is een optie in volgende situaties:

 • Eicellen zijn afwezig van onvoldoende kwaliteit
 • Erfelijke aandoening bij de vrouw die aan het kind kan worden doorgegeven

Voorwaarden eiceldonatie

U kunt eicellen doneren als u aan volgende 2 voorwaarden voldoet:

 • Gezonde vrouwen
 • Tussen 21 en 35 jaar

Verloop

Bij uw aanmelding voeren we enkele onderzoeken uit om te bepalen of u in aanmerking komt als eiceldonor.

Screening

Voor u eiceldonor wordt, ondergaat u enkele onderzoeken en gesprekken:

 • Controle algemene gezondheidstoestand en infecties
 • Tests voor erfelijk overdraagbare aandoeningen bij de erfelijkheidsspecialist
 • Vruchtbaarheidstest bij de gynaecoloog
 • 2 gesprekken met psycholoog

Bij positief advies volgen nog enkele gynaecologische onderzoeken. Hierop volgt een intakegesprek bij de vroedvrouw.

Eiceldonatie

Na uw intake start u de voorbereiding om voldoende eicellen klaar te maken.

 • Toedienen van injecties gedurende 2-tal weken.
 • Toedienen van een tweede product dat de eisprong onderdrukt.
 • Zodra er voldoende eicellen zijn aangemaakt, plannen we de eicelaspiratie.
 • De eicelaspiratie verloopt onder lichte algemene verdoving.
 • U wordt hiervoor een halve dag opgenomen op onze dagzaal.

Risico's

De risico's van eiceldonatie zijn vergelijkbaar met een IVF-behandeling:

 • Bloeding of infectie tijdens de eicelaspiratie
 • Overstimulatie

Om de risico's te beperken, wordt u tijdens de behandeling zorgvuldig opgevolgd via bloedafnames en echografieën.

Gynaecoloog in uw buurt

De meeste onderzoeken moeten 's ochtends gebeuren. Om de impact op uw dagelijkse activiteiten te beperken, kunt u deze onderzoeken ook laten uitvoeren bij een gynaecoloog in uw buurt.

Anoniem

De Belgische wet garandeert absolute anonimiteit voor u als eiceldonor vóór, tijdens en na de eiceldonatie.

De ontvangers en het kind komen nooit te weten van wie de eicel is.

Vergoeding

De onderzoeken, hormonale behandeling en eicelaspiratie worden terugbetaald. De tussentijdse facturen betaalt u zelf. Na de eicelaspiratie krijgt u deze bedragen terugbetaald.

Daarnaast is er ook een onkostenvergoeding voorzien.

Meer info

Laatste aanpassing: 13 oktober 2020