Eiceldonor worden

Er is een tekort aan eiceldonoren. Het fertiliteitscentrum is altijd op zoek naar nieuwe eiceldonoren.

Een behandeling met eicellen van een donor is een optie in volgende situaties:

 • Eicellen zijn afwezig of van onvoldoende kwaliteit
 • Erfelijke aandoening bij de vrouw die aan het kind kan worden doorgegeven

Voorwaarden eiceldonatie

U kunt eicellen doneren als u aan volgende 2 voorwaarden voldoet:

 • Gezonde vrouwen
 • Tussen 18 en 35 jaar

Verloop

Na uw aanmelding bekijken we samen met u of u in aanmerking kan komen als eiceldonor.

Screening

U ondergaat enkele onderzoeken en gesprekken:

 • Controle algemene gezondheidstoestand en vruchtbaarheidstest bij de gynaecoloog
 • Tests voor erfelijk overdraagbare aandoeningen bij de erfelijkheidsspecialist
 • Twee gesprekken met de psycholoog

Bij positief advies volgen nog enkele gynaecologische onderzoeken. Hierop volgt een intakegesprek bij de vroedvrouw.

Eiceldonatie

Na uw intake start u de voorbereiding om voldoende eicellen klaar te maken.

 • Toedienen van injecties gedurende een tweetal weken.
 • Toedienen van een tweede product dat de eisprong onderdrukt.
 • Zodra er voldoende eicellen zijn aangemaakt, plannen we de eicelaspiratie.
 • De eicelaspiratie verloopt onder lichte algemene verdoving.
 • U wordt hiervoor een halve dag opgenomen op onze dagzaal.

Risico's

De risico's van eiceldonatie zijn vergelijkbaar met een IVF-behandeling:

 • Bloeding of infectie tijdens de eicelaspiratie
 • Overstimulatie

Om de risico's te beperken, wordt u tijdens de behandeling zorgvuldig opgevolgd via bloedafnames en echografieën.

Gynaecoloog in uw buurt

De meeste onderzoeken moeten 's ochtends gebeuren. Om de impact op uw dagelijkse activiteiten te beperken, kunt u deze onderzoeken ook laten uitvoeren bij een gynaecoloog in uw buurt.

Anoniem

De Belgische wet garandeert absolute anonimiteit voor u als eiceldonor vóór, tijdens en na de eiceldonatie.

Vergoeding

De onderzoeken, hormonale behandeling en eicelaspiratie worden terugbetaald. De tussentijdse facturen betaalt u zelf. Na de eicelaspiratie krijgt u deze bedragen terugbetaald.

Meer info

Afstammingscentrum

Het Vlaams Afstammingscentrum is een onafhankelijk centrum waar iedereen met vragen over zijn of haar afstamming, terecht kan. Het biedt hulp, ondersteuning en psychosociale begeleiding bij de zoektocht naar genetische verwanten.

U kunt een beroep doen op het afstammingscentrum als geadopteerde, geboorteouder van geadopteerde kinderen, gameetdonor (eicel- of spermadonor), kind geboren uit (vermoedelijke) gameetdonatie, Belgische metisse, kind geboren ‘sous x’ in het buitenland of vondeling.

Lees meer over het afstammingscentrum
Laatste aanpassing: 2 mei 2022