Maak een afspraak

Enkel op medisch voorschrift

Voor dit onderzoek hebt u altijd een voorschrift van uw dokter nodig. Breng dit voorschrift mee op de dag van het onderzoek.

Voorbereiden

 • U moet nuchter zijn voor een EBUS-TBNA: 4 uur voor het onderzoek mag u niet eten en drinken.
 • Orale medicatie:
  • Aspirine moet voor dit onderzoek niet gestopt worden.
  • Andere bloedverdunners moeten afhankelijk van het type 2 tot 5 dagen voor het onderzoek gestopt worden. Bespreek dit steeds tijdig met uw arts.
 • Heparine-spuitje: de avond voor en de dag van het onderzoek niet toedienen.
 • Voorzie vervoer naar huis: na het onderzoek mag u diezelfde dag niet meer met de wagen rijden.
 • Breng vóór het onderzoek de arts op de hoogte over:
  • Bloedingsproblemen
  • Hartafwijkingen of kunstklep
  • Medicatie die u inneemt of tot voor kort inname
  • Diabetes
  • Zwangerschap (of vermoeden van)
 • Breng steeds recente beeldvorming (RX, CT) mee als deze niet in UZ Leuven werd verricht.

Verloop

Duur: gemiddeld 20 à 40 minuten.

 • U krijgt steeds een rustgevend geneesmiddel toegediend via de bloedbaan.
 • Uw keel wordt verdoofd met een keelspray.
 • De arts schuift de bronchoscoop (dun slangetje) via de mond in de grote luchtpijp.
  • Dit doet geen pijn, maar kan eventueel ongemakkelijk aanvoelen.
  • Geeft geen verstikkingsgevoel, u kunt gewoon blijven ademen.

Endobronchiale echografie met punctie (EBUS-TBNA)

 

 • Het echoapparaatje aan de tip toont de lymfeklieren tussen en in de longen.
 • Er wordt een stukje weefsel weggenomen (punctie) voor verder onderzoek. Hier voelt u niets van.
 • Na het onderzoek blijft u nog ongeveer 1 tot 2 uur in het ziekenhuis ter observatie.

Nazorg en complicaties

Bespreek steeds met uw arts wanneer u uw bloedverdunner mag herstarten als u deze neemt.

Een EBUS-TBNA doet normaal geen pijn en wordt normaal goed verdragen. De keel kan achteraf wel wat rauw aanvoelen.

U kunt ook hinder ondervinden van de rustgevende verdoving. Deze bijwerkingen kunnen we goed behandelen.

Zeer zeldzame complicaties (<1%) van een EBUS-TBNA zijn infectie van een cyste of bloeding van het mediastinum na een punctie.

Wanneer is EBUS-TBNA niet aangewezen

Contra-indicaties voor een EBUS-TBNA zijn:

 • niet corrigeerbare stollingsproblemen
 • belangrijke vernauwing van uw luchtpijp
 • ernstige ademhalingsinsufficiëntie

Contact

Maak een afspraak