Elektroretinogram (ERG)

Onderzoek naar het functioneren van het netvlies om mogelijke aandoeningen aan het netvlies vast te stellen.

Wat is een elektroretinogram (ERG)? 

Een elektroretinogram, kortweg ERG, is een onderzoek dat het functioneren van uw netvlies in kaart brengt. Dit onderzoek kan de arts helpen om de diagnose te stellen van een aandoening aan het netvlies. 

Voorbereiding

Om het onderzoek vlot te laten verlopen, vragen wij u:

  • als u contactlenzen draagt, die uit te doen in het ziekenhuis vóór het onderzoek. Breng het best ook een reservebril mee.  
  • geen oogmake-up te dragen op de dag van het onderzoek. 

Verloop van het onderzoek

  • U krijgt oogdruppels om de ogen te verdoven en de pupillen te verwijden. 
  • Er worden speciale elektrodes op de oogbol geplaatst. 
  • U neemt plaats voor een koepel waarin u verschillende lichtflitsen te zien krijgt. Dat gebeurt zowel in een donkere als in een lichte omgeving. 
  • De lichtflitsen wekken signalen op in het netvlies, die door de elektrodes worden waargenomen, gemeten en geregistreerd worden. 
  • Het onderzoek duurt ongeveer een uur

Na het onderzoek

Door de toediening van de oogdruppels, kan u nog enkele uren na het onderzoek wazig zien. U kan (en mag) dus niet zelf autorijden na het onderzoek. 

Daarom brengt u het best iemand mee naar het ziekenhuis om u te begeleiden als u weer naar huis gaat, ook als u met het openbaar vervoer komt. 

Wij raden u ook aan een goede zonnebril mee te brengen, omdat uw ogen tijdelijke minder licht kunnen verdragen. 

Resultaat 

Het resultaat van het onderzoek wordt nadien met u besproken door de arts en supervisor. 

Als u doorverwezen werd, wordt een verslag opgestuurd naar de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Praktische informatie

  • Moet u de afspraak annuleren? Verwittig dan zo snel mogelijk (min. 24 uur op voorhand) via het nummer:

  • Roken is verboden in het ziekenhuis. 

  • Zet uw gsm uit tijdens het onderzoek. 

Laatste aanpassing: 15 januari 2024