Elektroencefalografie (EEG)

De elektrische activiteit van de hersenen registreren met behulp van elektroden die op uw hoofd geplaatst worden.

Andere benaming: EEG


Maak afspraak

  • Bel 016 34 35 01.

Enkel op medisch voorschrift

Voor dit onderzoek hebt u altijd een voorschrift van uw dokter nodig. Breng dit voorschrift mee op de dag van het onderzoek.

Verloop

Duur: ongeveer 30 minuten. Het is een pijnloos onderzoek.

  • Op uw hoofd worden elektrodes (meetpunten) geplaatst.
  • Vaak wordt hierover nog een netje gespannen.
  • Er wordt een geleidende pasta tussen de huid en de elektrodes aangebracht om het contact te verbeteren.
  • Tijdens het onderzoek moet u enkele keren de ogen openen en sluiten en diep zuchten.
    • Soms wordt op het einde stroboscopisch licht (lichtflitsen) gebruikt. 
  • EEG

Meer informatie

Direct naar

Links


Maak afspraak

  • Bel 016 34 35 01.