Contactgegevens

 • UZ Leuven campus Sint-Rafaël
  E 096 - chirurgisch dagcentrum (CDC) Sint-Rafaël
  Kapucijnenvoer 33
  3000 Leuven
 • 016 33 24 62 (MKA), 016 33 24 83 (parodontologie), 016 33 24 80 (tandheelkunde), en 016 33 78 70 (dermatologie en oncologische heelkunde)
 • Hoofdverpleegkundige: Robrecht Lemmens

Ligging en bereikbaarheid

E096 bevindt zich in campus Sint-Rafaël, verdieping 2

Verschillende disciplines

Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA)

Door de dienst MKA worden mondheelkundige ingrepen uitgevoerd onder plaatselijke verdoving; bij meer uitgebreide of belastende ingrepen wordt een roesverdoving gebruikt.

Patiënten met een medisch risico of bij wie bijzondere operatietechnieken moeten toegepast worden, worden in het CDC behandeld (echografisch geleide ingrepen, endoscopische ingrepen, laserbehandelingen, cryotherapie, gebruik van operatiemicroscoop).

Daarnaast wordt het ruime spectrum van mond-, kaak- en aangezichtschirurgie uitgeoefend, waaronder extracties, de verwijdering van ingesloten tanden, orthodontische ingrepen zoals het plaatsen van botankers en het vrijleggen van tanden, de behandeling van oppervlakkige tumoren van mond en aangezicht, de verwijdering of verbrijzeling van speekselstenen, de verwijdering van cysten, preprothetische ingrepen van zowel weke delen als het kaakbot en de plaatsing van tandimplantaten in overleg met de verwijzende tandarts en met behulp van softwarematige voorbereiding door het 3D-lab MKA.

Bijkomende informatie voor patiënten of verwijzers: tel. 016 33 24 62.

Parodontologie

In het CDC vinden de meer uitgebreide parodontale ingrepen plaats.

 • Lapoperaties (het verwijderen van ontstoken steunweefsels rond de tandwortels)
 • Plaatsen van tandimplantaten (al dan niet geleid door een boormal om optimale en minimaal invasieve plaatsing toe te laten)
 • Bedekken van blootliggende tandwortels
 • Vrijleggen van ingesloten tanden en preprothetische chirurgie, waarbij het geslonken kaakbot hersteld wordt met een transplantatie van eigen bot of kunstbot.

Algemene tandheelkunde

In het chirurgisch dagcentrum wordt algemene tandverzorging uitgevoerd onder inhalatiesedatie. Door sedatie met een zuurstof/lachgasmengsel kunnen behandelingen makkelijk uitgevoerd worden bij angstige patiënten, jonge kinderen of patiënten met bijzondere noden die een aangepaste zorgverlening nodig hebben, bijvoorbeeld door een mentale of fysieke beperking. Een team van zorgverleners met jarenlange ervaring staat in voor deze behandelingen.