UZ Leuven ziet dwangmaatregelen als een middel van de laatste keuze.

Onze zorgverleners zullen te allen tijde proberen om geen gebruik te maken van dwangmaatregelen zoals bewegingsbeperkende maatregelen (fixatie), dwangmedicatie (kalmeermiddelen) en isolatie- of afzondering.

Fixatie

Fysieke fixatie is elke handeling en elk gebruik van materiaal die de bewegingsvrijheid van een patiënt beperken. Het gebruik van fixatie is een middel van de laatste keuze. Enkel als de veiligheid van de patiënt of van anderen in gedrang komt en de behandeling op geen enkele andere manier kan gegarandeerd worden, is vrijheidsbeperking een aanvaardbare ‘minst slechte’ oplossing.

Lees meer over onze richtlijnen voor fixatie.

Dwangmedicatie

Onder dwangmedicatie verstaan we het toedienen van medicatie (vb. kalmeringsmiddelen) tegen de zin van de patiënt.

Het is een maatregel die alleen om therapeutische redenen kan gehanteerd worden.

Lees meer over onze richtlijnen voor gebruik van dwangmedicatie.

Isolatie en afzondering

Isoleren is het afzonderen van de patiënt voor verzorging, verpleging en behandeling in een isolatiekamer.

Het gaat hier om een vrijheidsberovende maatregel die alleen om strikt therapeutische redenen kan gehanteerd worden.

Lees meer over onze isolatie- en afzonderingsmaatregelen.