De film DUET*

Deze artistiek verfilming van de Belgisch-Israëlische regisseur Sylvain Biegeleisen laat het intieme gebeuren tussen een moeder en haar zoon zien. Moeder ‘Boube Dyne’ is 94 jaar en bedlegerig. De huisarts heeft haar en haar zonen geïnformeerd over haar achteruitgang en voorspelde dat ze niet lang meer zou leven. Sylvain Biegeleisen, haar zoon, engageert zich om vanuit Israël een tijd naar Antwerpen te komen wonen om afscheid te nemen. Samen met zijn twee broers, neemt hij de zorg op voor zijn moeder. Dat ‘tijdje’ wordt twee jaar. Ze voeren gesprekken over leven, ouderdom, dood. Ze zingen en 'dansen' samen. De zoon is regisseur en hij beslist, in samenspraak met zijn moeder, om met zijn camera fragmenten te filmen en deze te monteren tot een documentaire. .

Het resultaat toont dat ‘zorg doet leven’ door in een (h)echte relatie te staan en aansluiting te vinden op elkaars leefwereld en persoon.

* originele titel: "Twilight of a life"

Het boek 'Zorg doet leven - in de spiegel van DUET'

Naar aanleiding van deze inspirerende film, schreef auteur-filosoof Sylvain De Bleeckere het boek 'Zorg doet leven'. De lezer treedt binnen in de wereld waarin zorg en ethiek twee zijden van één medaille vormen. Dat lijkt enigzins vreemd. Is zorg niet vanzelfsprekend ethisch? Ethiek en zorg staan vandaag op gespannen voet. Zorg doet leven brengt ze weer bij elkaar in een reflectie over de drie zorgcirkels: de beleidsmatige, de organisatorische en de relationele. De derde dient als middelpunt van de reflectie over zorg en ethiek.

Dit boek en bijhorende DVD van de documentaire vormen een inspirerend duet voor al wie begaan is met zorg en haar ethisch wezen.

het boek met DVD is te koop via stimul@uzleuven.be
aan €20 per exemplaar (excl.portkosten)

 

Het educatief materiaal

sTimul zorgethish lab ontwikkelde een vormingspakket om aan de slag te gaan met deze film. Tijdens de workshop "waardigheidondersteunende zorg voor ouderen" krijgt u een didactisch pakket aangereikt bestaande uit het boekje ‘zorg doet leven’ en een aantal uitgewerkte werkvormen om met de film DUET aan de slag te gaan.De lesgever zoemt in op verschillende thema’s die in de film aan bod komen en gaat samen met u op zoek naar hoe u de film als beeld- methodiek in uw organisatie kan inzetten.

Het pakket kan ook los gekocht worden en kost €39 (excl. verzendkosten). U kan het aanvragen via stimul@uzleuven.be.