Nood aan goede behandelingen

Iedere plasmacelaandoening is verschillend en vraagt een andere aanpak. Door wetenschappelijk en klinisch onderzoek is de aanpak de laatste decennia al fel verbeterd, wat resulteert in een langere en kwaliteitsvollere overleving.

Ondanks deze positieve evolutie zijn er nog vele open vragen en verbeteringen mogelijk. Voor veel plasmacelaandoeningen bestaat er zefls nog geen afdoende behandeling.

Dankzij wetenschappelijk onderzoek verwerven we nieuwe inzichten in deze zeldzame aandoeningen en hun behandelingen. 

Om betere behandelingen te ontwikkelen, is het noodzakelijk een goed inzicht in de ontstaansmechanismen te hebben.

Hiervoor is nog veel wetenschappelijk onderzoek vereist.

Uw steun is nodig

Wilt u dit onderzoek naar plasmacelaandoeningen steunen? Dan kunt u dat vrijblijvend doen via een overschrijving.

  • Rekeningnummer KU Leuven: BE45 7340 1941 7789
  • Referentie: EJJ-MCVMF1-O2010

Giften boven de 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.