Ondersteuning door de dienst geriatrie aan WZC

Nood aan overleg over een ziekenhuisopname voor een bewoner met COVID-19? Of wilt u advies van een geriater in uw WZC? De dienst geriatrie blijft beschikbaar.

Proactieve evaluatie met CFS

Gelieve in de woonzorgcentra pro-actief de patiënten te evalueren met de Clinical Frailty Scale zodat bij urgenties de juiste keuze gemaakt kan worden.

Voor de CFS 7 bewoners die nog geen vroegtijdige zorgplanning hebben, stellen wij voor bij twijfel de geriater te contacteren. Indien jullie er verschillende hebben, kan het wenselijk zijn om met de geriater te overleggen of een bezoek aan het woonzorgcentrum een meerwaarde kan hebben. Onnodige transfers zijn een risico voor zorgverleners van de vervoersdiensten en de spoedopnames.

Opname en behandeling

Onderstaand document helpt u om voor uw bewoners een risk-benefit analyse te maken wanneer moet beslist worden iemand al dan niet te laten opnemen in het ziekenhuis, rekening houdend met de huidige ethische aanbevelingen.

Vervolgens wordt een flow chart uitgewerkt om belangrijke respiratoire symptomen te behandelen en onder controle te brengen.

Contact

Laatste aanpassing: 13 oktober 2020