Afnemen van een nasofaryngeale wisser bij COVID-19