Wat is een tetralogie van Fallot?
Hoe wordt een tetralogie van Fallot behandeld?
Waar moet een patiënt met een tetralogie van Fallot op letten?

Wat is een tetralogie van Fallot?

  Een tetralogie van Fallot is een combinatie van vier afwijkingen:
  • de longslagader is te klein en de uitstroom van de rechterkamer is vernauwd (pulmonalisstenose) (2); 
  • een grote opening in het tussenschot dat de twee hartkamers scheidt (ventrikelseptumdefect) (1); 
  • de aorta staat scheef boven het harttussenschot (3);
  • een dikkere spierwand van de rechter hartkamer (rechter ventrikel hypertrofie) (4)

afbeelding tetralogie van Fallot 

Hoe wordt een tetralogie van Fallot behandeld?

Voor het herstellen van de problemen is een operatie nodig. In principe wordt de operatie in de loop van het eerste levenjaar uitgevoerd. De operatie heeft als doel de opening tussen de kamers dicht te maken en de vernauwing van de longslagader op te heffen.  

Wanneer ook de rest van de longslagader te nauw is, wordt een andere aanpak gevolgd. Dan wordt eerst een ballondilatatie van de longklep of een shuntoperatie (een voorlopige operatie om de bloedstroom naar de longen te verbeteren) gedaan, om tijd te winnen tot de longslagader groot genoeg is. Op latere leeftijd kan dan alsnog de correctie worden uitgevoerd.

Waar moet een patiënt met een tetralogie van Fallot op letten?

Het is belangrijk dat een patiënt met een tetralogie van Fallot een aantal algemene richtlijnen opvolgt om de gezondheidstoestand optimaal te houden:

  • Follow-up: regelmatige controle is noodzakelijk om de evolutie nauwkeurig op te volgen. In principe wordt een controle om de 1 à 2 jaar aangeraden. In sommige situaties zal uw (kinder)cardioloog bepalen om sneller op controle te komen. Indien volgende klachten optreden moet er contact worden opgenomen met de behandelende (kinder)cardioloog: duizeligheid, kortademigheid, hartkloppingen, pijn op de borst, flauwvallen, versnelde vermoeidheid, dikke voeten en benen.
  • Fysieke activiteiten
  • Tandartsbezoek en endocarditispreventiePreventie van endocarditis is belangrijk bij een tetralogie van Fallot, omdat er een risico voor endocarditis bestaat.
  • Erfelijkheid: de laatste jaren is veel meer bekend geworden over de erfelijke factoren die een rol spelen bij het ontstaan van aangeboren hartafwijkingen. Over het algemeen kan gesteld worden dat het risico van overerfbaarheid van tetralogie van Fallot klein tot onbestaande is: bij de man 3 tot 5 procent en bij de vrouw 5 tot 8 procent. Bij 15 procent van de patiënten is de tetralogie van Fallot een gevolg van een chromosoomafwijking. In deze situatie zal er een overervingskans van 50 procent bestaan. Daarom wordt aangeraden dat patiënten met een tetralogie van Fallot een erfelijkheidsonderzoek laten uitvoeren, waarbij chromosoomafwijkingen op een bloedstaal worden onderzocht.
  • Zwangerschap en anticonceptie
  • Beroepskeuze, tewerkstelling en verzekerbaarheid