Rekenregels - Concentraties

x % = x g op 100 ml

1% = 1 g op 100 ml (of 10 mg per ml)

concentratie = mg/ml

Om een juiste concentratie te bekomen, is het nodig om het toe te voegen volume vooraf uit de oplossing te verwijderen.

Toepassing regel van drie

Oefening 1:

Om een concentratie van 20 mg in 100 ml te bekomen

Als een voorschrift vb. 20 mg in 100 ml en je lost een GM op in vb. 10 ml wordt eerst uit de oplossing 10 ml verwijderd alvorens de 10 ml geneesmiddel toe te voegen: zo blijft concentratie behouden: dit voorbeeld: 20 mg in 100 ml (anders zou het zijn 20 mg in 110 ml)

Oefening 2:

Als je een concentratie hebt vb. 40% = 40 g op 100 ml/ als je van die oplossing 200ml neemt dan verkrijg je 80 g op 200ml maar als je dat aanvult met vb. 600 ml H2O dan heb je nog altijd 80 g op 800 ml. Als je dit moet omrekenen naar concentratie dwz % dus naar 100 herleiden dus 800ml : 8 en ook 80 : 8 = % dus 10 g op 100 ml is 10%

Oefening 3:

Medisch voorschrift:  X ml glucose 10% toe te dienen. Je hebt dit niet in voorraad en dient deze oplossing van een andere concentratie te maken.
Eerst reken je dan het effectieve medische voorschrift uit: glucose 10% = 10 g op 100 ml.
Vervolgens bereken je hoeveel g in de voorraadoplossing aanwezig is. Dan reken je om naar het gevraagde door toepassing van ‘de regel van drie’.

Voorbeeld:
Voorschrift: maak een halve liter glucose 10% 

In voorraad enkel aanwezig oplossingen met 20% glucose.

Werkwijze:

  • stap 1: bereken de concentratie van het voorschrift:

10 g op 100 ml : gevraagde hoeveel g in 500 ml

100 ml ? 10 g

1 ?  10 g
       100 ml

500 ml ? 10 g x 500 ml = 50 g glucose in 500 ml
                      100 ml

  • stap 2: concentratie uitrekenen van in voorraad: 20% glucose

 

20 g ? 100 ml

  • stap 3: gevraagde is 50 gram: toepassen regel van drie

 

20 g ? 100 ml

1g ?  100 ml
             20 g

50 g ? 100 ml x 50 gram = 250 ml nemen uit voorraad van 20% glucose
                    20 gram

Het medisch voorschrift is een oplossing van 500 ml.
Je hebt 250 ml (conc 20%) en je voegt er  250 ml aqua bij.
Dit geeft het voorschrift van 50 g glucose op 500 ml oplossing.

Laatste aanpassing: 28 januari 2020