Niet-commerciële studie met externe financiering opstarten

Alles wat u moet weten over het opstarten van een academische studie

Het is belangrijk te definiëren wie de opdrachtgever is van de studie. De Belgische wet stipuleert dat bepaalde instellingen (zoals een universiteit, een universitair ziekenhuis, het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, het Fond National de Recherche Scientifique) kunnen optreden als opdrachtgever voor een niet-commerciële studie.

Deze persoon, bedrijf, instelling of organisatie moet ook als sponsor geïdentificeerd worden in de aanvraag voor het EudraCT-nummer wanneer het om een klinische proef gaat.

Het protocol voor een niet-commerciële studie wordt opgesteld door de hoofdonderzoeker. Inspraak van een bedrijf in het opstellen van een protocol is niet aanvaardbaar. Dit omdat er geen rechtstreekse of onrechtstreekse betrokkenheid van dit bedrijf bij het verloop van de studie mag zijn en ook omdat in de logica van de Belgische wetgever controle over het protocol onlosmakelijk met de objectieve aansprakelijkheid is verbonden.

Als een firma financiële ondersteuning biedt (bijvoorbeeld een grant) en in het bijhorende contract wordt verwezen naar een studie, is de opdrachtgever verplicht om het volledige traject van een studie te doorlopen.

Laatste aanpassing: 24 januari 2020