Naast patiëntenzorg en opleiding is ook onderzoek een belangrijke taak van een universitair ziekenhuis. Deelname aan klinische studies is noodzakelijk om van bij de start betrokken te zijn bij nieuwe ontwikkelingen en technieken in de gezondheidszorg. Deze nieuwe ontwikkelingen en technieken kunnen dan later toegepast worden in de patiëntenzorg. Op zondag 20 mei was het de Dag van de klinische studies. In UZ Leuven zijn er momenteel ongeveer 2.300 klinische studies actief.

Typisch voor een klinische studie is dat patiënten - of in sommige gevallen ook gezonde vrijwilligers - eraan deelnemen. Met de patiëntenbrochure 'Deelnemen aan een klinische studie' wil het Clinical Trial Center (CTC) patiënten bewustmaken van klinische studies door hen correcte en volledige informatie te verschaffen. "Zo willen we vermijden dat patiënten het gevoel krijgen dat een klinische studie hen zomaar 'overkomt'," verduidelijkt prof. dr. Katelijne De Nys, hoofd van het CTC. "Patiënten zijn immers een volwaardige betrokken partij. In deze brochure benadrukken we wat er bij een studie allemaal komt kijken en wat de inbreng van de patiënt is. Het CTC bestaat nu al een aantal jaar en inmiddels hebben we al meer zicht op wat patiënten zoal ervaren bij zo'n studie. We weten aan welke informatie patiënten nood hebben." 

Neutraal tijdstip

"We willen dat patiënten al zo vroeg mogelijk weten wat klinische studies inhouden, ook al zullen ze er misschien nooit mee te maken hebben," licht prof. dr. De Nys toe. "Patiënten moeten de algemene informatie op een neutraal tijdstip tot zich kunnen nemen. Wanneer een patiënt gevraagd wordt om in te stappen in een klinische studie is dit dikwijls een vrij emotioneel moment, zeker als het over de recente diagnose van een ernstige aandoening gaat. De rationele informatie is dan dikwijls moeilijk te vatten en te verenigen met die emoties."  

Welslagen van de studie

"Het is ook belangrijk voor het slagen van een klinische studie dat de deelnemers goed op de hoogte zijn van wat er van hen verwacht wordt en wat een klinische studie inhoudt. Dit verhoogt de kans dat patiënten zich engageren om de studie tot een goed einde te brengen. Dit engagement wordt dikwijls onderschat. Ook zullen patiënten bij correcte en volledige informatie een meer overwogen beslissing nemen om al dan niet deel te nemen. Dat is goed voor alle partijen: de patiënt zelf, andere deelnemers en de onderzoekers,"  besluit prof. dr. De Nys.

Meer informatie