Tijdens de looptijd van de studie kunnen de firma en de onderzoeker terecht bij zijn/haar contactpersoon voor vragen met betrekking tot de financiële aspecten van de studie.

Betalingen via facturatie

Betalingen voor studies moeten via facturatie gebeuren. Een factuur kan aangemaakt worden op de financiële dienst na ontvangst van een invoice request.

Als de aanvraag tot facturatie rechtstreeks van de firma komt, wordt de onderzoeker/studiemedewerker gevraagd eerst de betalingsdetails na te kijken.