Het Clinical Trial Center (CTC) van de UZ Leuven is een activiteitencentrum dat instaat voor de coördinatie van alle klinische onderzoeksactiviteiten binnen UZ Leuven. Het CTC heeft hierbij een meervoudige opdracht. Enerzijds biedt het CTC integrale ondersteuning aan alle medisch en paramedisch wetenschappelijk patiëntgebonden in vivo onderzoek zodat de uitvoering ervan op een transparante, efficiënte, kwaliteitsvolle en wettelijk correcte wijze kan plaatsvinden. Anderzijds fungeert het CTC als aanspreekpunt, zowel voor externe als voor interne partners.