Katheter INjectie en ASpiratie classificatie (CINAS)

CINAS-classificatie schema

Wat is CINAS?

De CINAS (Katheter INjectie en ASpiratie classificatie) is een classificatie-instrument voor het evalueren van de werking van de intraveneuze katheter. Het is gebaseerd op de evaluatie van de mogelijkheid tot inspuiting en bloedaspiratie via de katheter.

Kathetermalfunctie wordt gedefinieerd als elke situatie waarbij de mogelijkheid tot inspuiting of bloedaspiratie moeilijk of onmogelijk is geworden.

De katheterfunctie wordt geklasseerd op een schaal van 1 tot 3.

 • 1 = gemakkelijk
 • 2 = moeilijk
 • 3 = onmogelijk
 • X = niet gekend

Enkele voorbeelden

 • Katheter waarbij vlot kan worden ingespoten, maar waarbij de bloedafname onmogelijk is: IN1AS3.
 • Goedwerkende katheter laat gemakkelijke injectie en bloedaspiratie toe: IN1AS1.
 • Totaal verstopte katheter waarbij de injectie alsook de bloedaspiratie onmogelijk is: IN3AS3.

Praktijkvoorbeelden: test jezelf

 1. Je start met een bloedafname via een PICK. Je kan gemakkelijk inspuiten maar wanneer je probeert om bloed te aspireren komt er enkel een weinig rozig vocht. Na het inspuiten van een extra 10 ml of NaCl 0,9%  en het vragen aan de patiënt om eens diep in te ademen kan de bloedafname vlot gebeuren.
  CINAS classificatie=IN1AS2
  Meer uitleg.
  Bekijk de video.
 2. Je start met een bloedafname via een poortkatheter. Bij het voorafgaandelijk spoelen merk je dat je gemakkelijk kan inspuiten maar wanneer je de tweede vacuüm bloedtube hebt afgenomen, is het niet meer mogelijk de 3 resterende tubes af te nemen, wat je ook probeert (zoals extra spoelen, een nieuwe Hubernaald plaatsen). Je neemt de resterende bloedtubes af via een perifere punctie.
  CINAS classificatie=IN1AS3
  Meer uitleg.
 3. Je wil een bolusinjectie medicatie geven via een bijspuitpoort van de infuusleiding van een perifere katheter. Je voelt een zekere weerstand, het gaat niet vlot. Als je probeert te aspireren is bloedaspiratie onmogelijk.
  CINAS classificatie=IN2AS3
  Meer uitleg.
 4. Je prikt een poortkatheter en er hoeft geen bloed te worden afgenomen. Je merkt dat je gemakkelijk kan inspuiten, je probeert te aspireren maar je krijgt geen bloed terug. Je probeert met enkele manoeuvres om toch bloed te aspireren maar je slaagt er niet in meer dan 2 ml bloed te bekomen.
  CINAS classificatie=IN1AS3
  Meer uitleg.
 5. Je prikt een poortkatheter en er hoeft geen bloed te worden afgenomen. Je merkt dat je gemakkelijk kan inspuiten, je probeert te aspireren maar je krijgt geen bloed terug. Je probeert met enkele manoeuvres en slaagt er toch in om 3 ml bloed te aspireren.
  CINAS classificatie=IN1AS2
  Meer uitleg.
 6. Je komt net binnen in de patiëntenkamer en je merkt dat de infusiezak volledig leeg is en er zich bloed in de leiding bevindt. Je probeert met NaCl 0, 9% de katheter te spoelen maar dit is onmogelijk;  ook de bloedaspiratie is onmogelijk.
  CINAS classificatie=IN3AS3
  Meer uitleg.
 7. Je collega heeft doorgegeven dat bij een patiënt een probleem van verstopping is vastgesteld, namelijk IN3AS3 na reflux van bloed in de leiding. Je start met de toediening van een trombolyticum (bvb. Urokinase) via de katheter en na een paar minuten slaag je erin, ondanks de aanwezige weerstand, om 1,5 ml van het trombolyticum te injecteren. Je probeert opnieuw bloed te aspireren waarbij je erin slaagt om heel vlot 3 ml bloed te aspireren. Je probeert opnieuw te injecteren. Dit blijft echter moeilijk.
  CINAS classificatie=IN2AS1
  Meer uitleg.
 8. Je collega heeft doorgegeven dat bij een patiënt en probleem van verstopping is vastgesteld, namelijk IN3AS3, na reflux van bloed in de leiding. Je start met de toediening van een trombolyticum (bvb. Urokinase) via de katheter en na een paar minuten slaag je erin, ondanks de aanwezige weerstand om 1,5 ml van het trombolyticum te injecteren. Je probeert opnieuw bloed te aspireren waarbij je erin slaagt om  3 ml bloed te aspireren met de spuit maar het gaat heel moeizaam.
  CINAS classificatie=IN2AS2
  Meer uitleg.
 9. Je prikt een poortkatheter aan met een Hubernaald. Je merkt dat inspuiten heel gemakkelijk is. Het lukt echter niet om bloed te aspireren. Je onderneemt een aantal acties zoals extra spoelen. Je probeert  opnieuw  en je merkt dat je heel vlot 3 ml bloed kan aspireren.
  CINAS classificatie=IN1AS2
  Meer uitleg.
 10. Je wil bloed afnemen voor labo-onderzoek via een getunnelde katheter. Het spoelen met NaCl 0,9% gaat heel vlot en gemakkelijk. Je start met het afnemen van de 4 Vacutainer® tubes maar na het vullen van 2  tubes stopt het spontaan vullen van de tube. Je probeert met een spuit voorzichtig te aspireren en je slaagt erin op die manier de overige 2 tubes te vullen.
  CINAS classification=IN1AS2
  Meer uitleg.
 11. Je merkt dat de infuuszak bij een patiënte niet vermindert volgens de voorgeschreven snelheid. Je zet de rolklem op de infuusleiding volledig open. Het infuus druppelt zeer traag. Bloedaspiratie werd niet getest.
  CINAS classificatie=IN2ASX
  Meer uitleg.

Wetenschappelijke publicatie

Bekijk de eerste pagina van het artikel 'Diagnostic accuracy of the Catheter Injection and Aspiration (CINAS) classification for assessing the function of totally implantable venous access devices' (pdf).

Interesse in de rest van het artikel? Neem contact op met Godelieve Goossens.

Vragen of feedback

Mail naar Godelieve Goossens.

Laatste aanpassing: 10 april 2024