Symptomen

De meest voorkomende symptomen van CIDP zijn:

 • Krachtsverlies in de onderste en bovenste ledematen, vaak symmetrisch met zwakte van zowel distale als proximale spiergroepen
 • Gevoelsveranderingen in de handen en voeten:
  • Voosheid
  • Tintelingen
  • Neuropathische pijn
  • Verlies van vibratiezin
 • Wankele gang
 • Areflexie (geen reflexen)

Zeldzaam kan er aantasting van ademhalingsspieren of craniale zenuwen optreden.

Risicofactoren

 • De ziekte ontstaat wellicht door een verstoring van het immuun stelsel. De exacte oorzaak van CIDP is niet gekend.
 • CIDP komt voor bij ongeveer 2 à 7 op 100.000 personen.
 • De ziekte begint meestal tussen de 30 à 50 jaar.

Behandelbaar

Het is belangrijk deze aandoening als oorzaak van neuropathie te herkennen aangezien er verschillende behandelingen bestaan die het ziekteverloop gunstig kunnen beïnvloeden.

De aandoening is verwant aan het Guillain-Barré syndroom en wordt soms de chronische variant van GBS genoemd.

Verschillende behandelingen die het immuunsysteem moduleren of onderdrukken kunnen een gunstig effect hebben.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Intraveneuze immuunglobulines (IVIG)
 • Corticosteroïden
 • Plasmaferese
 • Immunosuppressiva
 • Kinesitherapie
 • Multidisciplinaire zorg

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • Zenuwgeleidingsonderzoek en naald-EMG
 • Bloedafname om andere oorzaken van neuropathie op te sporen
 • Lumbale punctie

Contact

Maak een afspraak


Specialisten