Deze website is een realisatie van Cyztra. Cy-z-tra is het letterwoord voor Cytostatica Zorgtraject. Het project wil patiënten die chemotherapie moeten krijgen informatie op maat verlenen.
Dit project kadert in het Leuvens Kankerinstituut (LKI)
Met dank aan de financiële steun van Kom op Tegen Kanker, de campagne van de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK). 

 

Doelstellingen

Om de kwaliteit van educatie over chemotherapie te verhogen worden volgende doelstellingen voor ogen gehouden:

  • Elke patiënt heeft recht op informatie over zijn/haar behandeling.
  • Elke patiënt heeft recht op gerichte (specifieke) informatie over de behandeling.
  • Cyztra voorziet daartoe de ChemoWijzer, een informatiebrochure met algemene informatie, behandelingsspecifieke informatie en een symptoomdagboek.
  • De mondelinge educatie door de zorgverlener is daarbij van het grootste belang.
  • Het uitgangspunt voor patiënteneducatie over chemotherapie is de informatiebehoefte van de patiënt.
  • Eveneens bewaakt de zorgverlener noodzakelijk te bespreken items, de minimale leerdoelen.
  • Patiënteneducatie over chemotherapie vindt plaats, idealiter vóór de start van de chemotherapie, alleszins voor het ontslag
  • Educatie over chemotherapie gebeurt doorheen heel het behandeltraject.
  • Educatie wordt gegeven door een informatieverstrekker met kennis van zaken