Chemotherapie bij borstkanker

Geneesmiddelen die de groei van abnormale cellen, zoals kankercellen, verhinderen of deze cellen vernietigen.

Afspraken

Multidisciplinair borstcentrum (MBC)

Chemo is altijd behandeling op maat

  • Elke behandeling met chemotherapie is verschillend. Elke behandeling wordt afgestemd op uw situatie.
  • Hieronder vindt u een aantal brochures met mogelijke behandelingen.
  • Een behandeling met chemotherapie wordt steeds eerst met u besproken door uw behandelend geneesheer.
Laatste aanpassing: 15 april 2021