Chemo is altijd behandeling op maat

  • Elke behandeling met chemotherapie is verschillend. Elke behandeling wordt afgestemd op uw situatie. 
  • Een behandeling met chemotherapie wordt steeds eerst met u besproken door uw behandelend geneesheer.

Andere celremmende geneesmiddelen

Naast chemotherapie bestaan er andere celremmende behandelingen. Deze geneesmiddelen werken anders dan chemotherapie, maar hebben wel hetzelfde doel: abnormale cellen doden of hun groei afremmen.

Deze geneesmiddelen treffen de gezonde cellen niet of in mindere mate. Uw arts beslist welke behandeling voor u het meest aangewezen is.

Verloop chemokuur

Een behandeling met celremmende geneesmiddelen verloopt in cycli. Eén cyclus bestaat uit een of meerdere toedieningen, gevolgd door ‘rust'. Deze rustperiode laat uw lichaam toe te herstellen van ongewenste nevenwerkingen.

Het aantal cycli en de totale duur van een chemokuur hangt af van de aard van uw ziekte, hoe u de therapie verdraagt en het effect van de behandeling.

Meestal beoordeelt uw arts na twee of drie cycli of de behandeling effect heeft.

Wijze toedienen

Chemotherapie of andere celremmende geneesmiddelen kunnen op verschillende manieren worden toegediend.

  • Pilletjes via de mond
  • Door rechtstreekse inspuiting van het product in de bloedbaan, onder de huid, in een spier, in het ruggenmergkanaal of in een orgaan.

Het toedienen van deze geneesmiddelen doet geen pijn. Voelt u pijn tijdens het toedienen, waarschuw dan onmiddellijk de verpleegkundige.