Steun onderzoek naar plasmacelaandoeningen

Fonds voor multipel myeloom

Nood aan goede behandelingen

Iedere plasmacelaandoening is verschillend en vraagt een andere aanpak. Door wetenschappelijk en klinisch onderzoek is de aanpak de laatste decennia al fel verbeterd, wat resulteert in een langere en kwaliteitsvollere overleving.

Ondanks deze positieve evolutie zijn er nog vele open vragen en verbeteringen mogelijk. Voor veel plasmacelaandoeningen bestaat er zefls nog geen afdoende behandeling.

Dankzij wetenschappelijk onderzoek verwerven we nieuwe inzichten in deze zeldzame aandoeningen en hun behandelingen.

Om betere behandelingen te ontwikkelen, is het noodzakelijk een goed inzicht in de ontstaansmechanismen te hebben.

Hiervoor is nog veel wetenschappelijk onderzoek vereist.

Uw steun is nodig

Wilt u dit onderzoek naar plasmacelaandoeningen steunen? Dan kunt u dat vrijblijvend doen via een overschrijving.

  • Gift op IBAN-rekeningnummer BE45 7340 1941 7789
  • BIC-code KREDBEBB
  • Vermelding van de gestructureerde mededeling +++400/0019/51759+++
  • Giften vanaf € 40 per jaar leveren een fiscaal voordeel op.

Of steun het fonds voor onderzoek naar multipel myleloom op KU Leuven.

Laatste aanpassing: 11 januari 2021