Het centrum menselijke erfelijkheid (CME) geeft informatie over erfelijkheid aan personen en families die geconfronteerd worden met aangeboren afwijkingen.

De consultaties worden ondersteund door hoogstaand technologisch onderzoek (o.a. cytogenetisch of moleculair onderzoek en gebruik van de nieuwste micro-array techniek).

Onze dienstverlening gebeurt zowel in het CME zelf, evenals via multidisciplinaire samenwerking binnen en buiten UZ Leuven; zowel wat de consultatie als wat psychosociale en orthopedagogische aanpak betreft.

De directe link tussen onze klinische en laboratoriumactiviteiten en wetenschappelijk onderzoek garandeert het succes en de kwaliteit van onze klinisch-diagnostische dienstverlening. De laboratoria voor DNA-onderzoek van het CME zijn sinds 2004 - en als eerste in België - geaccrediteerd.

Als klinische dienst van de Universitaire ziekenhuizen te Leuven - campus Gasthuisberg behoren wij ook tot het Departement Menselijke Erfelijkheid van de KU Leuven