Het centrum menselijke erfelijkheid van UZ Leuven is er in de eerste plaats voor mensen die geconfronteerd worden met genetische ziekten of aangeboren afwijkingen. De genetische raadpleging is de hoeksteen van deze dienstverlening.

Er werken:

 • Artsen opgeleid tot klinische genetici
 • Moleculaire genetici
 • Laboratoriumtechnici
 • Genetic counsellors
 • Psychologe
 • Team orthopedagogen
 • Administratief personeel
 • Wetenschappers

Ondersteunend onderzoek is noodzakelijk naast de dienstverlening om optimaal te kunnen blijven functioneren met als doel een optimale patiënten- en familiezorg.

Verspreiding van informatie over het snel groeiende vakgebied aan de bevolking behoort ook tot de opdrachten van het Centrum.

Alle mogelijke middelen en kanalen worden hiervoor gebruikt:

 • graduaat- en postgraduaat onderwijs
 • bijscholing van artsen en paramedici
 • ondersteuning en begeleiding van patiëntenorganisaties
 • het informeren van journalisten
 • het geven van voordrachten aan de geïnteresseerde bevolking.

Binnen het centrum menselijke erfelijkheid van UZ Leuven kwam ook de ontwikkeling van de diagnostiek voor verworven onco-hematologische aandoeningen (leukemieën, lymfomen, tumoren) tot stand.  Dankzij chromosomenonderzoek en moleculair DNA-onderzoek is het mogelijk te onderzoeken of het genetisch materiaal in kwaadaardige cellen verschilt van het genetisch materiaal in niet-kwaadaardige cellen.  Dankzij deze technieken kan een correcte diagnose gesteld worden. De diagnose bepaalt op haar beurt de therapie en opvolging van de ziekte.

Het centrum menselijke erfelijkheid van UZ Leuven heeft een lange traditie van diagnostisch onderzoek met genetische counseling en ondersteuning aan residentiële en niet-residentiële centra voor personen met verstandelijke handicap en/of bredere ontwikkelingsstoornissen.

Er loopt al enkele jaren een klinisch-genetische consultatieactiviteit in samenwerking met grote regionale ziekenhuizen (Aalst, Bonheiden, Brugge, Dendermonde, Genk, Hasselt, Ieper, Kortrijk, Mechelen, Oostende, Turnhout, Wilrijk) .