Maak een afspraak

 • 016 34 48 00

Symptomen

De meest voorkomende symptomen van corticobasale degeneratie:

 • Bij aantasting van de linkerhemisfeer treedt er een niet-fluente afasie op samen met een motorische aantasting van rechterarm en rechterbeen.
 • Bij aantasting van de rechterhemisfeer treedt er een verwaarlozing op van de linker hemiruimte (neglect), samen met een motorische aantasting van linker arm en linker been.
 • Oogbewegingsafwijkingen.
 • Na verloop van tijd treedt er een verhoogde valneiging op. Dit evolueert doorgaans naar een volledige onmogelijkheid om te stappen.
 • Slikstoornis, met verhoogd risico op verslikpneumonie.
 • Myoclonieën, dit zijn bruuske samentrekkingen van spiergroepen met verplaatsting van het lidmaat of de schouders tot gevolg.

Risicofactoren

 • Corticobasale degeneratie kan optreden vanaf de leeftijd van 45 jaar.
 • Het voorkomen houdt geen verband met levensstijl of vroegere levensgewoonten.
 • Er zijn ook geen monogenetische oorzaken van gekend.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Geen medicatie tot op heden die progressieve verlies aan zenuwcellen tegengaat
 • Kinesitherapie met passieve mobilisatie en gangrevalidatie is van essentieel belang, o.m. om gewrichtsverstijving met pijn tegen te gaan.
 • In ver gevorderd stadium gebuik maken van hulpmiddelen zoals rolstoel om vallen te voorkomen.
 • In een ver gevorderd stadium plaatsen van een percutane gastrostomiesonde bij ernstige slikproblemen indien de patiënt hiervoor opteert.

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • Neuropsychologisch onderzoek
 • In het magneetveld wekken korte radiogolven signalen op in het lichaam. Een computer verwerkt de signaalintensiteiten tot allerlei doorsneden van de lichaamsregio.

 • PET- en CT-scan waarbij een radioactief gemerkt suiker (FDG of fluorodeoxyglucose) wordt ingespoten om verschillende soorten aandoeningen, zoals kwaadaardige en infectieuze letsels, in beeld te brengen.

 • Lumbale punctie ter bepaling van biomerkers
 • DAT-scan, nucleaire hersenscan die een beeld geeft van het aantal resterende dopamine-producerende zenuwcellen in de hersenen.

Meer informatie

Snel naar

Links

Contact

Maak een afspraak

016 34 48 00

Specialisten