Tijdens een behandeling met immunotherapie kunt u nevenwerkingen of andere klachten ondervinden. Dit dagboek is een hulpmiddel om uw symptoomlast zo juist mogelijk te verwoorden: dag per dag kunt u noteren of u klachten had en hoe ernstig die waren. Zo kunnen uw zorgverleners de ondersteunende zorg juister afstemmen. Dit dagboek is afgestemd op een behandelingsschema van 28dagen.

Brochure details

  • Titel: Dagboek symptoomlast tijdens immunotherapie (28 dagen)
  • Referentienummer: 701036
  • Publicatiedatum: 01-02-2019