In-vitrofertilisatie (ivf) is een vruchtbaarheidsbehandeling waarbij hormonen worden toegediend om meerdere eicellen tegelijkertijd te laten ontwikkelen. De eicellen worden buiten het lichaam bevrucht in het fertiliteitslaboratorium. Een bevruchte eicel of embryo wordt teruggeplaatst in de baarmoeder. Lees meer over een ivf-behandeling in het Leuvens universitair fertiliteitscentrum.

Brochure details

  • Titel: Ivf-behandeling
  • Referentienummer: 701012
  • Publicatiedatum: 31-10-2018