Tijdens een behandeling met chemotherapie kunt u nevenwerkingen of andere klachten ondervinden. Dit dagboek is een hulpmiddel om uw symptoomlast en de ernst ervan zo juist mogelijk te verwoorden. Zo kunnen uw zorgverleners de ondersteunende zorg juister afstemmen. Dit dagboek is afgestemd op een behandelingsschema van 28 dagen.

Brochure details

  • Titel: Dagboek symptoomlast tijdens behandeling (28 dagen)
  • Referentienummer: 700414
  • Publicatiedatum: 01-02-2019