Bij chemotherapie kunnen een aantal mogelijke nevenwerkingen voorkomen. U krijgt uitleg over de mogelijke nevenwerkingen en tips om met deze nevenwerkingen om te gaan.

Brochure details

  • Titel: Mogelijke nevenwerkingen van chemotherapie
  • Referentienummer: 700387
  • Publicatiedatum: 02-07-2014