Wat zijn de mogelijkheden voor nierfunctievervangende therapie? Hemodialyse, peritoneale dialyse, niertransplantatie? Voorstelling programma en team.

Brochure details

  • Titel: Predialyse
  • Referentienummer: 700353
  • Publicatiedatum: 08-11-2011