Een behandeling met chemotherapie bestaat uit het toedienen van één of meerdere celremmende geneesmiddelen, cytostatica genoemd. Deze cytostatica vernietigen of verhinderen de groei van abnormale cellen. Chemotherapie is altijd een behandeling op maat. Voor elke patiënt bepaalt de arts nauwkeurig welke geneesmiddelen in welke dosis en op welke wijze moeten worden toegediend.

Brochure details

  • Titel: Algemene informatie over chemotherapie en andere celremmende geneesmiddelen
  • Referentienummer: 700324
  • Publicatiedatum: 11-03-2019