Leidraad voor mucopatiëtnen met IV-thuismedicatie. Deel I gaat over algemene aandachtspunten, deel II geeft stap voor stap uitleg bij het oplossen en klaarmaken van antibiotica voor intraveneuze toediening, deel III gaat dieper in op het toedienen van antibiotica via de verschillende intraveneuze toegangswegen. Ten slotte is er een opsomming van mogelijke problemen met hun oplossingen.

Brochure details

  • Titel: Intraveneuze antibioticatoediening bij CF-patiënten
  • Referentienummer: 700310
  • Publicatiedatum: 15-12-2016