Systemische therapie bij uitgezaaide borstkanker - indicator B9

Belang

Bij patiënten waarbij ook uitzaaiingen (metastasen) werden ontdekt, kunnen chemotherapie of hormonale therapie niet alleen het comfort van de patiënt verbeteren, maar ook de overlevingsduur verhogen.

Of een patiënt in aanmerking komt voor zo'n behandeling is onder meer afhankelijk van zijn gezondheidstoestand en voorkeur, maar ook van het verloop van de ziekte. Volgens experten is het bijvoorbeeld aangewezen om bij agressieve of snelgroeiende tumoren chemotherapie toe te dienen.

Resultaten

  • 91,26%
  • Streefwaarde: 80 - 100%
  • Teller: 94
  • Noemer: 103
Systemische therapie bij borstkanker

Interpretatie

In principe worden alle patienten met uitgezaaide borstkanker behandeld met een doelgerichte therapie. Deze kan bestaan uit chemotherapie, hormonale behandelingen en/of stralingstherapie.

Onze patiënten worden echter ook vaak binnen klinische studies behandeld. De toediening van deze producten wordt niet altijd bij de overheid geregistreerd.

Daarnaast weigert een klein aantal patiënten een behandeling na uitleg van de voor- en nadelen van de therapie.

Streefwaarde

80 - 100%

Samenstelling

Berekening op basis van gegevens uit 2009 tot en met 2011.

Definitie

Percentage patiënten met een uitgezaaide borstkanker (stadium IV) waarbij chemo- of hormonale therapie gegeven werd.

Laatste aanpassing: 24 januari 2020