Statusbepaling borstkanker - indicator B1

Bevat de borstkanker bindingseiwitten (receptoren) voor oestrogeen, progesterone en HER-2?

Belang

Vóór het starten van de behandeling is het belangrijk om de anti-hormoontherapie gevoeligheid en de aanwezigheid van HER2-eiwit in de cellen van de tumor te bepalen. Twee derde van de borsttumoren is immers hormonaal gevoelig. Dat betekent dat deze tumoren groeien door de aanwezigheid van hormonen, die van nature in het lichaam van een vrouw aanwezig zijn.

De twee voor borstkanker belangrijkste vrouwelijke hormonen zijn oestrogeen en progesteron. In de cellen van een tumor zitten eiwitten, de zogenaamde receptoren, waaraan de hormonen zich kunnen vasthechten en waardoor de tumor gaat groeien. Verder kunnen er op het membraan van de tumorcellen bepaalde specifieke receptoren (bv. de HER2-receptor) voorkomen.

Om de hormoongevoeligheid en de aanwezigheid van HER2 te bepalen wordt in borstweefsel onderzocht of deze receptoren aanwezig zijn in/op de cellen van de tumor. Dit is belangrijk voor het bepalen van de behandeling, meer precies voor de beslissing over het al dan niet toedienen van chemotherapie, hormonale therapie of trastuzumab. Trastuzumab is een geneesmiddel dat zich hecht aan HER2. Hierdoor kan de groei van de tumor gestopt worden.

Resultaten

  • 99,07%
  • Streefwaarde: 90 - 100%
  • Teller: 1.276
  • Noemer: 1.288
Statusbepaling

Interpretatie

Een ER/PR/HER2-bepaling is essentiëel voor een correcte behandeling. Daarom streven we een 100% resultaat na.

Bij iets minder dan 1% van de patiënten wordt deze bepaling blijkbaar niet uitgevoerd.

Mogelijke verklaringen:

  • Uitgevoerde statusbepaling werd niet correct geregistreerd
  • Er werd een heel kleine tumor gevonden bij preventieve chirurgie, waar de tumor vooraf niet zichtbaar was.

We zoeken dit verder uit.

Streefwaarde

90 - 100%

Samenstelling

Berekening op basis van gegevens uit 2009 tot en met 2011.

Definitie

Percentage patiënten met borstkanker waarbij het oestrogeen- en progesterongehalte en/of de HER2-status werd bepaald vóór het starten van chemotherapie, hormonale therapie of een behandeling met trastuzumab.

Laatste aanpassing: 24 januari 2020