Relatieve overleving borstkanker - indicator B13

Belang

Het overlijden van patiënten in de periode van vijf jaar na het vaststellen van borstkanker kan het gevolg zijn van de borstkanker, maar ook van andere oorzaken, zoals andere ziektes, een ongeval, enz.

Deze indicator geeft een schatting van de overleving indien de kanker de enige mogelijke doodsoorzaak is. De indicator vergelijkt daarvoor de vijfjaarsoverleving van twee groepen met elkaar: de vijfjaarsoverleving van patiënten met borstkanker en de vijfjaarsoverleving van een groep mensen uit de algemene bevolking met dezelfde eigenschappen (leeftijd, geslacht, regio, kalenderjaar).

Resultaten

  • 92,20%
  • Aantal patiënten: 1.553
Relatieve overleving borstkanker

Interpretatie

Op vlak van de 5-jaaroverleving van borstkankerpatiënten in UZ Leuven ten opzichte van de bevolkingsgroep zonder borstkanker kan UZ Leuven aan zijn patiënten een goed resultaat voorleggen.

Het resultaat wordt bereikt, ondanks het feit dat we een derdelijnscentrum zijn. Daardoor krijgen we vaak verwijzingen van complexere problemen ten opzichte van regionale centra.

Door verder te investeren in onderzoek en de dagelijkse inspanningen van onze zorgverleners trachten we dit resultaat verder te verbeteren.

Samenstelling

Berekening op basis van gegevens uit 2009 tot en met 2011.

Definitie

De kans dat patiënten nog in leven zijn 5 jaar na het vaststellen van borstkanker, in vergelijking met de algemene bevolking, indien er alleen rekening gehouden wordt met sterfte ten gevolge van borstkanker.

Laatste aanpassing: 24 januari 2020