Radiotherapie bij borstsparende behandeling borstkanker - indicator B5

Belang

Na een borstsparende ingreep (waarbij de tumor wordt verwijderd met een marge van gezond borstklierweefsel) is aanvullende radiotherapie (bestraling) aan te bevelen omdat dit de kans op herval aanzienlijk beperkt.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat er geen verschil is tussen de kans op genezing bij een volledige borstamputatie (mastectomie) ten opzichte van een borstsparende operatie gevolgd door radiotherapie.

Resultaten

  • 98,26%
  • Streefwaarde: 90 - 98%
  • Teller: 676
  • Noemer: 688
Radiotherapie bij borstkanker

Interpretatie

UZ Leuven behaalt hier met 98% een zeer goed resultaat. Bestraling vermindert de kans op terugkomen van de tumor aanzienlijk.

Voor sommige patiënten is radiotherapie niet aangewezen, bijvoorbeeld kwetsbare personen bij wie de algemene gezondheidstoestand levensbedreigender is dan het borstprobleem.

Streefwaarde

90 - 100%

Samenstelling

Berekening op basis van gegevens uit 2009 tot en met 2011.

Definitie

Percentage patiënten met borstkanker dat radiotherapie kreeg na een borstsparende operatie.

Laatste aanpassing: 24 januari 2020