Overleving borstkanker - indicator B11

Belang

Deze indicator geeft een beeld van de kans dat borstkankerpatiënten nog in leven zijn 5 jaar na hun diagnose, ongeacht de doodsoorzaak. De overleving van borstkankerpatiënten hangt namelijk niet alleen af van kankergerelateerde factoren zoals de uitgebreidheid van de tumor, maar ook van de leeftijd van de patiënt of van andere mogelijke doodsoorzaken (zoals andere ziektes, ongeval, enz.).

Verder kan ook de sociale status van een patiënt een rol spelen. Door de vele andere beïnvloedende factoren kan men op basis van dit cijfer geen correcte vergelijking maken tussen de ziekenhuizen onderling. Deze indicator is daarom louter informatief en zegt op zich niet zoveel. De indicator moet daarom samen bekeken worden met de indicatoren over de geobserveerde vijfjaarsoverleving gecorrigeerd voor leeftijd en stadium en de relatieve overleving.

Resultaten

De kans dat patiënten nog in leven zijn 5 jaar na het vaststellen van borstkanker, los van de doodsoorzaak: 86,70%

Multidiscplinair overleg bij borstkanker

Interpretatie

UZ Leuven behaalt op deze indicator een zeer goed resultaat, ondanks het feit dat we een derdelijnscentrum zijn. Daardoor krijgen we vaak verwijzingen van complexere problemen ten opzichte van regionale centra.

Het cijfer houdt geen rekening met de invloed van leeftijd, doodsoorzaak of stadium van de ziekte.

Bekijk hiervoor de indicatoren voor Gecorrigeerde overleving en Relatieve overleving.

Samenstelling

Berekening op basis van gegevens uit 2009 tot en met 2011.

Definitie

Geobserveerde vijfjaarsoverleving: de kans dat patiënten nog in leven zijn 5 jaar na het vaststellen van borstkanker, los van de doodsoorzaak.

Laatste aanpassing: 24 januari 2020