Overleg borstkanker - indicator B4

Belang

Tijdens een multidisciplinair overleg bespreken specialisten van verschillende disciplines (vb. chirurg, gynaecoloog, radioloog, patholoog, radiotherapeut) samen ieder patiëntendossier.

Het gezamenlijk bespreken van patiëntendossiers draagt bij tot een correcte diagnosestelling en het opstellen van het beste behandelplan voor iedere patiënt.

Resultaten

  • 92,48%
  • Streefwaarde: 90 - 100%
  • Teller: 1.439
  • Noemer: 1.556
Multidiscplinair overleg bij borstkanker

Interpretatie

92% van de patiënten werd multidisciplinair besproken binnen 2 maanden na het vaststellen van de tumor. Voor een klein aantal patiënten valt de bespreking kort na het verstrijken van de 2 maanden.

Alle patiënten worden sowieso voor en na de ingreep besproken in UZ Leuven. Ook nieuwe patiënten en therapiewijzigingen worden wekelijks besproken. Hiervoor worden multidisciplinaire overlegmomenten georganiseerd.

Om administratief-technische redenen kunnen niet alle overlegmomenten formeel geregistreerd worden.

Streefwaarde

90 - 100%

Samenstelling

Berekening op basis van gegevens uit 2009 tot en met 2011.

Definitie

Percentage patiënten met borstkanker besproken tijdens een multidisciplinair oncologisch consult.

Laatste aanpassing: 24 januari 2020