Gecorrigeerde overleving borstkanker - indicator B12

Belang

De kans dat patiënten vijf jaar na het vaststellen van borstkanker nog leven, hangt in belangrijke mate af van de leeftijd van de patiënt en het stadium van de ziekte (= de uitgebreidheid van de tumor).

Het is belangrijk om deze twee factoren in rekening te brengen bij de vergelijking van overlevingscijfers tussen ziekenhuizen. Indien het ene ziekenhuis gemiddeld gezien oudere patiënten of meer gevorderde borstkankers behandelt dan een ander ziekenhuis, dan is het te verwachten dat de overlevingskans in het eerste ziekenhuis lager ligt dan in het tweede.

Zonder deze verschillen tussen ziekenhuizen in rekening te brengen, kan geen eerlijke vergelijking tussen de ziekenhuizen worden uitgevoerd. Wel dient opgemerkt te worden dat het onmogelijk is om te corrigeren voor alle factoren die van belang kunnen zijn in de overleving, aangezien deze informatie simpelweg niet allemaal voorhanden is (bv. de sociale status van de patiënt).

Verder wordt in deze indicator rekening gehouden met alle doodsoorzaken en niet enkel met deze ten gevolge van de borstkanker zelf. Daarom is het ook belangrijk om naar de indicator over de Relatieve overleving te kijken.

Resultaten

  • 84,40%
  • Aantal patiënten: 1.552
Gecorrigeerde overleving bij borstkanker

Interpretatie

In deze indicator houdt de 5-jaaroverleving wel rekening met de leeftijd van de patiënt en het stadium van de ziekte.

Er zijn nog veel andere indicatoren die het al dan niet overlijden van een patiënt beïnvloeden, maar deze worden niet meegenomen in het berekenen van dit cijfer.

UZ Leuven kan voor zijn groot aantal patiënten een goede 5-jaarsoverleving garanderen. Het resultaat wordt bereikt, ondanks het feit dat we een derdelijnscentrum zijn. Daardoor krijgen we vaak verwijzingen van complexere problemen ten opzichte van regionale centra.

Samenstelling

Berekening op basis van gegevens uit 2009 tot en met 2011.

Definitie

Vijfjaarsoverleving gecorrigeerd voor leeftijd en stadium: de kans dat patiënten nog in leven zijn 5 jaar na het vaststellen van borstkanker, rekening houdend met de leeftijd van de patiënt en de uitgebreidheid van de tumor, los van de doodsoorzaak.

Laatste aanpassing: 24 januari 2020