Bloedonderzoek bij mannelijke vruchtbaarheidsproblemen

Bloedonderzoek bij man waarbij we screenen voor infectieziekten, genetische afwijkingen en andere factoren die kunnen leiden tot verminderde vruchtbaarheid. Het bloedonderzoek is een standaardonderzoek bij vruchtbaarheidsproblemen.

Maak afspraak

 • Bel 016 34 36 50.

Verloop

 • Bepalen van verschillende hormonen die een rol spelen bij de productie van zaadcellen.
 • Screening voor infectieziekten zoals:
  • HIV
  • Hepatitis B en C
  • Syfilis
 • Genetisch onderzoek om bepaalde chromosomale afwijkingen of gendefecten op te sporen. Bij een voorgeschiedenis van erfelijke ziekten of aangeboren afwijkingen wordt het advies van een geneticus ingewonnen.

Meer informatie

Brochures en films


Maak afspraak

 • Bel 016 34 36 50.