Bevraging over de zorg in het ziekenhuis

Aan de hand van een korte bevraging wil UZ Leuven een idee krijgen over hoe patiënten, hun naasten en hun familieleden de zorg in het ziekenhuis ervaren.