Bevraging over de zorg in het ziekenhuis

Aan de hand van een korte bevraging wil UZ Leuven een idee krijgen over hoe patiënten, hun naasten en hun familieleden de zorg in het ziekenhuis ervaren.

De bevraging zal ongeveer 10 minuten van uw tijd vragen. De vragen zijn gericht aan patiënten, naasten en medewerkers van UZ Leuven. Met ‘naasten’ bedoelen we personen die dicht bij een patiënt staan en hem ondersteunen tijdens de opname. Hierbij kan gedacht worden aan familieleden en vrienden.

Kies de correcte bevraging

1. Bevraging bij hospitalisatie

Naar de bevraging.

2. Bevraging bij opname dagziekenhuis

Naar de bevraging.

3. Bevraging op consultatie en tijdens onderzoeken

Naar de bevraging.

4. Bevraging op spoedgevallendienst

Naar de bevraging.

Laatste aanpassing: 26 november 2021