Maak een afspraak

Symptomen

De meest voorkomende symptomen van vernauwde bekken- en beenslagaders zijn:

 • Etalagebenen (claudicatio intermittens): krampachtige pijn na een eindje wandelen in één of beide benen die na een korte tijd rusten verdwijnt. 
 • Koude voeten.
 • Verminderde haargroei op de benen.
 • Verdikte teennagels (vaak met schimmelinfectie), vertraagde nagelgroei of zelfs gangreen (afsterven teen).
 • Bij optillen worden benen bleek, bij laten afhangen kleuren benen rood.
 • Rustpijn.
 • Impotentie bij vernauwde bekkenslagader.

Over etalagebenen

 • Claudicatio komt van het Latijnse woord ‘claudicatio’ wat hinken betekent.
 • Het Nederlandse woord hiervoor is ‘etalagebenen’ omdat het rusten de indruk wekt dat u op dat moment in etalages kijkt.

Behandeling

Below you can find a number of possible treatments for this disorder. After the correct diagnosis, your doctor and the other doctors of the team will choose the best solution for you. This means that your treatment can deviate from the therapies listed below.

 • Intensieve wandeltraining omdat lichaam eigen overbruggingen gaat maken waardoor uw klachten afnemen of zelfs volledig verdwijnen. Dit gebeurt traag, maar heeft het beste resultaat op lange termijn.
 • Overbrugging van een vernauwde of verstopte slagader met een vaatprothese.

 • Herstellen van vernauwde diepe beenslagader via lapje kunststof.

 • Overbrugging van ernstige vernauwde of verstopte slagader met behulp van kunststof bloedvat of een eigen ader.

Onderzoeken en diagnose

For this suspected or known disorder, one or more of the following examinations will be performed.

 • Onderzoek om de bloeddoorstroming in beeld te brengen via ultratone geluidsgolven.

 • Combinatie van een echografie en Doppler om een beeld te krijgen van het bloedvat, de stroomsnelheid en de stroomrichting van het bloed. Hiermee kan een ruwe schatting van de diameter van de slagader gemaakt worden.

 • Meten van hoeveelheid zuurstof in bloed om de zuurstofspanning te weten.

 • Bloedvaten in beeld brengen via röntgenfoto's en een ingespoten contrastvloeistof.
 • Combinatie van angiografie en MR-scan, waarbij via een MR-scan de bloedvaten in beeld worden gebracht. Meestal krijgt u een contrastvloeistof toegediend via een infuus om de bloedvaten zichtbaar te maken.

Meer informatie

Snel naar

Contact

Maak een afspraak


Specialisten
Fourneau Inge Vaatchirurg
Daenens Kim Vaatchirurg