Maak een afspraak

Symptomen

De meest voorkomende symptomen van vernauwde bekken- en beenslagaders zijn:

 • Etalagebenen (claudicatio intermittens): krampachtige pijn na een eindje wandelen in één of beide benen die na een korte tijd rusten verdwijnt. 
 • Koude voeten.
 • Verminderde haargroei op de benen.
 • Verdikte teennagels (vaak met schimmelinfectie), vertraagde nagelgroei of zelfs gangreen (afsterven teen).
 • Bij optillen worden benen bleek, bij laten afhangen kleuren benen rood.
 • Rustpijn.
 • Impotentie bij vernauwde bekkenslagader.

Over etalagebenen

 • Claudicatio komt van het Latijnse woord ‘claudicatio’ wat hinken betekent.
 • Het Nederlandse woord hiervoor is ‘etalagebenen’ omdat het rusten de indruk wekt dat u op dat moment in etalages kijkt.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Intensieve wandeltraining omdat lichaam eigen overbruggingen gaat maken waardoor uw klachten afnemen of zelfs volledig verdwijnen. Dit gebeurt traag, maar heeft het beste resultaat op lange termijn.
 • Overbrugging van een vernauwde of verstopte slagader met een vaatprothese.

 • Herstellen van vernauwde diepe beenslagader via lapje kunststof.

 • Overbrugging van ernstige vernauwde of verstopte slagader met behulp van kunststof bloedvat of een eigen ader.

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • Onderzoek om de bloeddoorstroming in beeld te brengen via ultratone geluidsgolven.

 • Combinatie van een echografie en Doppler om een beeld te krijgen van het bloedvat, de stroomsnelheid en de stroomrichting van het bloed. Hiermee kan een ruwe schatting van de diameter van de slagader gemaakt worden.

 • Meten van hoeveelheid zuurstof in bloed om de zuurstofspanning te weten.

 • Bloedvaten in beeld brengen via röntgenfoto's en een ingespoten contrastvloeistof.
 • Combinatie van angiografie en MR-scan, waarbij via een MR-scan de bloedvaten in beeld worden gebracht. Meestal krijgt u een contrastvloeistof toegediend via een infuus om de bloedvaten zichtbaar te maken.

Meer informatie

Snel naar

Contact

Maak een afspraak


Specialisten